Alle therapieën onder één dak
Meestal komen onze cliënten binnen via de huisarts. Ze vertellen daar welke klacht ze hebben en de huisarts schrijft dan een verwijsbriefje.
U kunt ons vervolgens bellen of u vult het contactformulier in. Bellen gaat het snelste, we kunnen dan meteen een afspraak maken.
U kunt ook op therapie komen zonder verwijzing.
Bij uw eerste bezoek hebben we van u nodig:
  • Legitimatie (paspoort, rijbewijs)
  • Verzekeringspapieren
  • Graag ook informatie over medicijnen, als u die gebruikt. Schrijf bijvoorbeeld de namen van de medicijnen even op een briefje.

Het hangt af van uw verzekering of u die therapie vergoed krijgt.

In Nederland hebben we twee soorten zorgverzekering:

  • Basisverzekering. Deze is verplicht, iedereen in Nederland heeft zo’n Basisverzekering. Fysiotherapie en Oefentherapie Mensendieck worden meestal niet vergoed uit de Basisverzekering.
  • Aanvullende verzekering. U heeft dus een Aanvullende Verzekering nodig. We kijken graag samen met u naar uw zorgverzekering, want daarin staat op hoeveel behandelingen u recht heeft.

Bij uw eerste bezoek checken we altijd in VeCoZo of u recht heeft op vergoedingen en waar u precies verzekerd bent. Zo weten we allebei zeker dat u ook echt de goede zorgverzekering hebt.